[Ebook] Hướng dẫn xây dựng ứng dụng cho iOS căn bản

529

Thị trường Smartphone như thế nào?

Cùng với sự tăng trưởng của Smartphone và các hệ điều hành chạy trên Smartphone, số lượng ứng dụng cho các hệ điều hành ngày càng tăng, tính cho đến hết năm 2012, số lượng ứng dụng iOS trên Apple App Store đã hơn 775.000 ứng dụng và Google Play đã có hơn 700.000 ứng dụng.Với sự phát triển quy mô lớn của ứng dụng, nhu cầu tìm hiểu về lập trình ứng dụng cho các hệ điều hành cũng tăng dần.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc tìm hiểu cũng như tham gia các lớp học về lập trình ứng dụng iPhone ở Việt Nam còn nhiều hạn chế và khó khăn.Các lớp dạy lập trình ứng dụng iPhone chỉ mới xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây, do đó số lượng vẫn còn hạn chế.
Bên cạnh đó nguồn tài liệu tiếng Việt còn ít, việc tìm hiểu và sử dụng công cụ lập trình cũng như tham khảo tài liệu tiếng Anh về lập trình ứng dụng iPhone đòi hỏi người tìm hiểu phải tiêu tốn một khoảng thời gian dài cũng như có một ít hiểu biết về lập trình và khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt. Hơn nữa các tài liệu tiếng Việt do các trung tâm giảng dạy lập trình iPhone biên soạn chỉ lưu hành nội bộ, người tìm hiểu buộc phải chi một khoản tiền để tham dự lớp học mới có thể có được những tài liệu này.
Với mong muốn tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng iPhone để có thêm kiến thức mới, giúp ích cho quá trình làm việc sau khi ra trường cũng như giảm bớt những khó khăn cho người mới bắt đầu tìm hiểu về lập trình ứng dụng trên iPhone, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu, xây dựng một số ứng dụng trên iPhone dựa trên kiến thức tìm hiểu được, từ đó tổng hợp và xây dựng thành tài liệu Hướng dẫn xây dựng ứng dụng trên iPhone.

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

CHIA SẺ