[Ebook] Cuốn sách gối đầu cho người mới làm quen C++

5567

Bjarne Stroustrup chính là “cha đẻ” của ngôn ngữ lập trình C++. Cuốn sách này giải thích các thành phần ngôn ngữ lập trình cơ bản cho những ai chưa biết về ngôn ngữ lập trình này. Nó đã cập nhật lên chuẩn C++ 11 và C++ 14. Cuốn sách này chủ yếu để giải thích về lập trình hướng đối tượng, generic programming cho các sinh viên đại học.

Chuẩn bị những gì để tạo ra các chương trình thực sự

Tác giả của cuốn sách tin rằng độc giả cuối cùng sẽ bắt đầu viết các chương trình không tầm thường hoặc là các nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp hoặc là lập trình viên làm việc trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác.

Tập trung vào các khái niệm và phương pháp cơ bản

Các khái niệm cơ bản và các phương pháp lập trình trong cuốn sách được trình bày sâu hơn so với thông lệ trong các khóa học giới thiệu truyền thống. Điều này sẽ cho phép độc giả phát triển các chương trình hữu ích, chính xác, dễ hiểu và hiệu quả.

Lập trình bằng ngôn ngữ C ++ hiện đại

Cuốn sách là một giới thiệu về lập trình nói chung, bao gồm lập trình hướng đối tượng và tổng quát. Nó cũng là một giới thiệu tuyệt vời về ngôn ngữ C ++, một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong thế giới hiện đại. Cuốn sách mô tả các phương pháp lập trình hiện đại trong C ++, bao gồm thư viện chuẩn giúp dễ dàng lập trình hơn.

Dành cho người lập trình mới bắt đầu và bất kỳ ai muốn tìm hiểu cách lập trình bằng C++

Cuốn sách này chủ yếu dành cho những người chưa bao giờ được lập trình trước đây. Nó được kiểm tra bởi hơn một ngàn sinh viên của trường đại học. Tuy nhiên, các lập trình viên giàu kinh nghiệm và các sinh viên đã nghiên cứu các khái niệm cơ bản về lập trình cũng sẽ tìm thấy trong cuốn sách rất nhiều thông tin hữu ích mà sẽ cho phép họ chuyển sang trình độ kỹ năng cao hơn.

Các chủ đề bao quát rộng

Nửa đầu của cuốn sách bao gồm một loạt các khái niệm cơ bản, phương pháp thiết kế và lập trình, các thuộc tính của ngôn ngữ C ++ và các thư viện của nó. Điều này sẽ cho phép người đọc viết các chương trình thực hiện dữ liệu đầu vào và đầu ra, tính toán và xây dựng các hình ảnh đồ họa đơn giản. Trong nửa thứ hai, các chủ đề chuyên biệt hơn được xem xét, chẳng hạn như xử lý văn bản và thử nghiệm. Nó chứa rất nhiều tài liệu tham khảo. Cùng nhiều source code có thể tìm thấy trên trang web của tác giả.

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

CHIA SẺ