[Ebook] Bí kíp hack cùng Python

1406

Hacking Secret Ciphers with Python là một sách giáo khoa giới thiệu miễn phí về mật mã, lập trình máy tính và ngôn ngữ lập trình Python được viết bởi Albert Sweigert, một nhà phát triển phần mềm từ San Francisco. Hacking Secret Ciphers with Python là cuốn sách thứ ba của Sweigert về Python, và là cuốn sách đầu tiên dạy lập trình liên quan đến bảo mật và các giao thức mã hóa truyền thống.

Hacking Secret Ciphers with Python giúp người mới bắt đầu hiểu được thế nào là lập trình bằng Python. Người đọc không chỉ học về một số thuật toán mã hóa cổ điển, mà còn là cách viết các chương trình mã hóa và hack các chương trình bảo mật này. Mã nguồn đầy đủ được cung cấp và giải thích từng dòng như mật mã Caesar, mật mã chuyển vị, mật mã thay thế đơn giản, mật mã nhân và affine, mật mã Vigenere và các chương trình hack cho mỗi mật mã này. Các chương cuối cùng bao gồm mật mã khóa công khai và mật mã RSA hiện đại.

Sách có 416 trang, cuốn sách được chia thành 24 chương bao gồm tất cả mọi thứ từ Caesar Cipher cổ điển đến mã khóa hiện đại. Do đó nó cung cấp một cái nhìn tổng quan thực tế về lịch sử của mã hóa, đồng thời giới thiệu cho người đọc các khía cạnh nâng cao dần của ngôn ngữ lập trình Python.

Rất khuyến khích cho người mới bắt đầu ập trình Python và những người quan tâm đến bảo mật.

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

 

CHIA SẺ