Đọc toàn nội dung và đọc từng dòng trong file với java 8

1993

Một sự cải tiến vượt bậc trong hành vi đọc ghi file của java 8 so với các thời java tiền nhiệm trước (Rất dài dòng và rườm rà). Dùng Stream để lưu luồng và xử lý. (Lambda)

Mình đã giải thích rất rõ ràng trong code rồi, các bạn xem code nhé.

1- Đọc toàn bộ nội dung của file.

Kết quả:

c8f8c9bafa3c96c42444191482886a6497429f3f1- Đọc từng dòng trong file.

Kết quả:

7cc0c9d29d454ebcd7b1ebf55a6be2e1f6779c95

Người viết Khiem Nguyen Dang

Techtalk via Viblo

CHIA SẺ