Có gì mới trong NativeScript?

1817

NativeScript, một framework để phát triển ứng dụng native trên điện thoại di động tận dụng các công nghệ JavaScript, đang được trang bị các template giúp bước đầu phát triển dễ dàng. Các template là một trong số những cải tiến được thực hiện cho nền tảng này.

Các template này là một phần của NativeScript Sidekick, một GUI cho phía client tương thích với giao diện command-line NativeScript. Sidekick đã được giới thiệu vào thứ ba vừa qua (21/11). Cùng với các template, Sidekick chứa plugin, dữ liệu xây dựng cloud và hỗ trợ debug. Progress Software, những người phát triển NativeScript, đã phát hành Sidekick miễn phí.

Điểm nổi bật của cross-platform này là abstraction và runtime (thời điểm chương trình đang chạy), cùng với bản chất open source, NativeScript cho phép bạn phát triển các ứng dụng di động gốc bằng JavaScript, TypeScript hoặc Angular. Runtime của NativeScript dịch sang JavaScript, TypeScript, và Angular và API native trên Apple iOS và Google Android, cho phép các lập trình viên chỉ cần viết một ứng dụng một lần để hỗ trợ trên cả hai nền tảng này.

Các cải tiến mới sắp tới cho NativeScript:

  • Augmented reality (AR) hiện được hỗ trợ cho iOS 11 và đang được phát triển trên Android. Mục đích là cho phép phát triển các trải nghiệm AR hoạt động trên iOS và Android.
  • Code-sharing giữa web và ứng dụng dành cho thiết bị di động (native app) đang được phát triển, cho phép tái sử dụng source code từ các ứng dụng web trong các ứng dụng native trên di động. Công ty ước tính khoảng 80% source code web có thể được áp dụng.
  • Lên kế hoạch hỗ trợ cho Vue.js framework của JavaScript, tương tự như cách Angular được hỗ trợ. Vue.js dự kiến ​​sẽ được hỗ trợ vào cuối năm nay.
  • NativeScript Playground mới, một trình duyệt dựa trên sandbox để thử nghiệm với NativeScript và Angular, JavaScript, TypeScript hoặc Vue.js.
  • NativeScript Marketplace mới của các plugin dành cho các ứng dụng NativeScript, bao gồm một class “verified” mới của NativeScript đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về chất lượng cao.

Techtalk via Infoworld

CHIA SẺ