Chứng chỉ SSL Wildcard sắp được phát hành miễn phí

1006

Let’s Encrypt sẽ phát hành chứng chỉ SSL hỗ trợ wildcard miễn phí vào tháng 1 năm 2018. Điều này sẽ giảm gánh nặng cho việc adopt và deploy SSL trong trường hợp nhiều tên miền phụ cần SSL hỗ trợ. Thông báo chính thức được công bố vào ngày 6 tháng 7 năm 2017 :

Chứng chỉ Wildcard có thể bảo vệ bất kỳ tên miền phụ nào của tên miền cơ sở (ví dụ * .example.com). Điều này cho phép quản trị viên sử dụng một chứng chỉ và cặp khóa cho một tên miền chính và tất cả tên miền phụ của nó, điều này có thể làm cho việc deploy HTTPS dễ dàng hơn đáng kể.

Chứng chỉ Wildcard sẽ được cung cấp miễn phí qua ACME v2 API endpoint sắp tới của chúng tôi. Ban đầu chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ xác thực tên miền cơ bản qua DNS cho các chứng chỉ Wildcard, nhưng có thể khám phá thêm các tùy chọn validation. Chúng tôi khuyến khích mọi người đặt bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc về hỗ trợ chứng chỉ wildcard trên các diễn đàn cộng đồng của chúng tôi.

Let’s Encrypt API đơn giản hoá việc tự động hóa gia hạn và tạo các chứng chỉ SSL. Tháng trước, Let’s Encrypt đã đạt được mốc quan trọng khi phát hành hơn 100.000.000 chứng chỉ và chứng chỉ wildcard sẽ là một bước quan trọng để đạt được một “Web được mã hoá 100%”.

Techtalk via Laravel-news