Chạy Laravel Tinker ngay trên trình duyệt

783
Chạy Laravel Tinker ngay trên trình duyệt

Artisan tinker là một trong những thứ làm nên sức mạnh của Laravel, giúp bạn thao tác với ứng dụng của mình ngay trên Terminal. Tuy nhiên khi thực hiện một vài đoạn code cùng lúc hoặc copy/paste code có thể gây đôi chút khó chịu. Sẽ thật tuyệt nếu có thể chạy tinker ngay trên trình duyệt nhỉ?

Package mình sẽ giới thiệu trong bài này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó: laravel-web-tinker

Package này cũng có dark mode nếu bạn không thích light mode

Cảnh báo

Package này có thể cho phép bạn chạy bất kỳ đoạn code nào trên ứng dụng của bạn, thế nên hãy thận trọng khi cài package này trên môi trường production vì nó có thể ảnh hưởng đến data đấy.

  10 tính năng hiệu quả có thể bạn không biết về Laravel Eloquent

Cài đặt

Thông qua Composer:

Tiếp theo, publish các assets cần thiết để chạy ứng dụng:

Nếu không muốn sử dụng các cài đặt mặc định của package, bạn có thể publish file config và chỉnh sửa nó theo ý mình:

File config config/web-tinker.php sẽ được publish:

Sử dụng

Truy cập domain/tinker để thực hiện tinker theo ý bạn

  7 điều bạn cần biết để tận dụng tối đa Laravel Model

Authorization

Nếu thực sự muốn chạy package này trên một môi trường khác local, hay cân nhắc và thực hiện 2 bước dưới đây:

  1. Định nghĩa một Gate tên là viewWebTinker trong AuthServiceProvider:

  1. Chỉnh config enabled thành true

Testing

Một package tương đối hay ho và hữu ích phải không nào mọi người

TechTalk via viblo.asia

  Tự động deploy Laravel project lên server với Laravel Envoy Github Webhooks - phần 1
  Seeder và Model Factory trong Laravel
CHIA SẺ