Bootstrap 4.0 đã được chính thức tung ra

3777

Bootstrap đã tuyên bố phiên bản thứ 4 đã chính thức được phát hành. Bootstrap là một bộ công cụ mã nguồn mở để phát triển các ứng dụng HTML, CSS và JavaScript. Phiên bản mới nhất này cũng kèm theo một số cải tiến mới.

“Kể từ phiên bản beta cuối cùng, nhóm phát triển đã làm việc cật lực nhằm ổn định một số phần quan trọng trong CSS, chỉnh sửa tài liệu và bổ sung thêm một số tính năng mới cũng như lập kế hoạch cho các releases tiếp theo”, team Bootstrap viết trong một bài đăng trên blog.

Phiên bản 4.0 bao gồm các kiểu print styles mới được cập nhật và các utility classes. Các trang được in hiện được hiển thị theo một cách khác để đảm bảo chúng có kích thước hợp lý. Các tiện ích hiển thị in bao gồm các giá trị hiển thị mới, phù hợp với những tiêu chuẩn được đặt ra.

Phiên bản này cũng bao gồm một số tiện ích bổ sung mới về border utilities, mặc định là một đường viền màu xám 1px. Theo nhóm nghiên cứu, nó cho phép các developer thêm borders nhanh hơn.

Ngoài ra, Bootstrap 4 chứa một số Sass maps ($ spacers và $ sizes) sẽ cho phép tuỳ biến thêm bằng cách cho phép các developer thêm, xóa, hoặc thay thế cặp khóa-giá trị qua mã CSS.

Nhóm nghiên cứu cũng đã thêm vào các tài liệu chủ đề về các biến CSS cho các developer không muốn sử dụng Sass. “Mục đích của chúng tôi là để ghi lại tất cả những ý tưởng trong khi viết mã, xây dựng linters, và gỡ lỗi. Phần lớn trong số này tập trung vào các khái niệm và chiến lược để viết CSS, sử dụng bộ chọn đơn giản, và giới hạn số lượng JavaScript cần viết “, đội Bootstrap viết. Ngoài ra, Bootstrap themes đã được mở rộng để bao gồm 10 chủ đề mới.

Phiên bản kế tiếp của Bootstrap sẽ là phiên bản v4.1 và sẽ tập trung vào các tính năng mới, tiện ích và kích thước phông chữ phản hồi nhỏ. “Chúng tôi muốn RTL trở thành một phần của bản phát hành sắp tới. Chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian để cho điều này, nhưng nó cuối cùng đã được thực hiện. Kế hoạch hiện tại của chúng tôi là tập trung vào việc tích hợp chúng vào các công cụ và thành phần xây dựng của bootstrap, ví dụ như bootstrap.min.css hoặc bootstrap-rtl.min.css.

Techtalk via sdtimes