Khi các dev chế ảnh bá đạo về cuộc sống của mình

4314

Tuần rồi, Devvui tổ chức một event tặng áo (shop.devvui.com), với việc edit lại các hình ảnh có sẵn sao cho thật hài hước. Event đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các Dev. Và đây chính là những tác phẩm nổi bật nhất trong event.

Đi Ây Ti

20

.

Anh Tòng

19

.

Kỳ Tâm

18

179

10 11 12

1416

.

Trang devvui

1

.

Hoàng Việt

2

.

Quang Hoàng

3

.

Đoàn Công Bằng

4

.

Nguyễn Thanh

5

.

Trương Tam Lang

6

.

Xuân Thời

7

.

Hồ Minh Đức

8 .

Dương Phương Thảo

13

.

Nguyễn Văn Bộ
15

.

ALăng Kiền
22

.

Bùi Quốc Hùng

23

Techtalk via devvui.com

CHIA SẺ