API Movie với Google Drive Link

4274

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bí mật về link video cho google drive, thủ thuật được rất nhiều trang web phim sử dụng như phimmoi, moviehdkh, kisscartoon or xmovies8. Thủ thuật này giúp các trang web phim lấy link video từ google drive bằng PHP, ASP.net. Ở đây, chúng ta sẽ lấy link bằng Ruby on Rails.

Start Create Project

Chúng ta sẽ bắt đầu với ứng dụng rails đơn giản như dưới đây.

Tạo ứng dụng Rails

Gõ đoạn sau vào command prompt:

Sau đó mở config/routes.rb và thêm tài nguyên sau:

Để lấy link video từ file video trên google drive, chúng ta cần gem tên Mechanize. Gem này sẽ giúp chính ta lấy URL link của video trên google drive. Hãy thêm gem 'mechanize' vào file GemFile và chạy bundle install.

Tham gia ngay để biết thêm về cuộc chiến

Class logic

Đến đây, chúng ta cần tạo file tên app/logic/google_drive.rb. Sau đó, ta sẽ điền code vào file đó như dưới đây:

Test với logic class bên trên trong rails console:

View Cho Input URl

Kế tiếp, chúng ta sẽ phải tạo view đến input url cho logic của chúng ta. Tạo file app/views/movies/index.html.erb, mở file vừa tạo và điền như đoạn code dưới đây:

Và hãy tạo thêm một file app/views/movies/_result.html.erb nữa để hiển thị kết quả, code như bên dưới.

Giờ thì chúng ta cần điền một đoạn code khác trong controller app/controllers/movies_controller.rb.

Ứng dụng đã chạy được rồi đấy.

Ghi chú: URL chỉ hoạt động với “SHARE ANYONE”

CHIA SẺ