88% ứng dụng Java bao gồm cả mã nguồn mở không an toàn

1067

Theo một báo cáo mới nhất của Veracode (CA Technologies) 88% các ứng dụng Java và ít nhất một phần mã nguồn mở có lỗ hổng bảo mật được phát hiện. Ngoài ra, 53,3% các ứng dụng Java sử dụng các phiên bản Commons Collections có lỗi bảo mật.

Ông Chris Wysopal, CTO Veracode cho biết: “Việc sử dụng phổ biến các thành phần bị lỗi bảo mật trong phát triển ứng dụng có nghĩa là khi một lỗ hổng trong một thành phần được tiết lộ, lỗ hổng đó có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn ứng dụng – làm cho nhiều người dùng và các thiết bị cuả họ có thể bị tấn công.

Công ty đề nghị các nhóm phát triển ứng dụng doanh nghiệp nên lưu lại danh sách cập phiên bản cập nhật ứng dụng Java.

Techtalk tổng hợp

CHIA SẺ