5 lĩnh vực AI có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong năm nay

2034

Công nghệ artificial intelligence (AI) bắt đầu trưởng thành nhanh chóng và ngày càng được tích hợp vào nhiều tổ chức doanh nghiệp trên thế giới. Khi phần cứng trở nên thông dụng hơn, AI sẽ nổi lên như là một yếu tố quyết định sự thành công của công ty.

Trong một báo cáo gần đây của IBM, được tiến hành với sự hợp tác của Oxford Economics, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã giải thích cách họ tin rằng AI sẽ đóng vai trò chủ chốt trong tổ chức của mình. Theo báo cáo, khoảng 93% doanh nghiệp đang xem xét việc áp dụng AI, và nhiều tổ chức đã lên kế hoạch cho cách họ sẽ thực hiện nó.

Tuy nhiên, AI sẽ không có tác động như nhau trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Dưới đây là năm lĩnh vực hàng đầu mà các AI sẽ tạo ra thúc đẩy cao nhất trong năm 2018:

  1. Công nghệ thông tin: 87%
  2. Bảo mật thông tin 81%
  3. Innovation: 67%
  4. Dịch vụ khách hàng: 63%
  5. Quản lí rủi ro: 55%

Trong các lĩnh vực như CNTT, trợ lý AI có thể giúp thực hiện các hoạt động trợ giúp, trong khi các thuật toán phát hiện mối đe dọa có thể cải thiện hiệu quả của bảo mật. Dịch vụ khách hàng là một khu vực thí điểm chung cho các dự án AI với các chương trình trò chuyện ảo. Innovation sẽ phục vụ như một đòn bẩy xuất sắc cho AI khi đi kèm với những công nghệ sẽ giúp phát hiện gian lận và quản lý rủi ro.

Tuy nhiên, những thách thức đối với việc áp dụng AI vẫn tồn tại. Chủ yếu là thiếu nguồn nhân lực với tay nghề cao.

“Khi nhu cầu về các nhà khoa học dữ liệu và các chuyên gia AI tăng lên, thì thị trường tuyển dụng cũng sẽ trở nên cạnh tranh hơn” – báo cáo cho biết – “Startups đang tích cực tìm kiếm tài năng AI từ các viện nghiên cứu và các tập đoàn lớn. Do đó việc giữ chân nhân tài càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.”

Một thách thức khác khi nói về AI là các ràng buộc về quy định pháp lý và quyền riêng tư trong việc sử dụng dữ liệu khách hàng. Nói cách khác, các doanh nghiệp phải minh bạch và cởi mở với các quy trình của họ đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Để bắt đầu hành trình AI của bạn, IBM đã chia sẻ bốn bước sau:

  • Phát triển chiến lược kinh doanh với AI của bạn
  • Tập trung vào dữ liệu
  • Nhanh chóng chuyển từ chiến lược sang áp dụng
  • Xây dựng một kế hoạch để mở rộng với các kỹ năng và quản lý thay đổi  thích hợp

Tóm lại

AI sẽ tạo ra những giá trị lớn trong IT, security, innovation, dịch vụ khách hàng, và quản lí rủi ro

Thiếu nguồn nhân lực với tay nghề cao đang là cản trở lớn nhất đối với sự phát triển của AI

Techtalk via techrepublic