10 trang web có lượt truy cập nhiều nhất thế giới

5302

Tờ eBMBA vừa thống kê ra top 10 website có lượt truy cập nhiều nhất thế giới (tính đến tháng 5/2017). Dẫn đầu danh sách này là trang web tìm kiếm Google với lượt truy cập lên tới 1,6 tỷ người/tháng.

1. Google. Số lượt truy cập: 1,6 tỷ người/tháng.

 

=2. Facebook. Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng. 

 

 

=2. YouTube: Số lượt truy cập: 1,1 tỷ người/tháng.

 

4. Yahoo. Số lượt truy cập: 750 triệu người /tháng.

 

5. Amazon. Số lượt truy cập: 500 triệu người/tháng.

 

6. Wikipedia. Số lượt truy cập: 475 triệu người /tháng.

 

7. Twitter. Số lượt truy cập: 290 triệu người/tháng.

 =8. Bing. Số lượt truy cập: 285 triệu người/tháng.

 

=8. Ebay. Số lượt truy cập: 285 triệu người/tháng. 

 

 10. MSN. Số lượt truy cập: 280 triệu người/tháng.

 

Techtalk Via khoahocphattrien