10 quyển sách C++ tốt nhất dành cho lập trình viên

2313

Nếu là một người yêu thích C++, thì bạn không thể bỏ qua những quyển sách lập trình sau đây. Chúng tôi đã lựa chọn sách dựa theo nhiều gợi ý từ các chuyên gia cũng như từ các lập trình viên lâu năm để tổng hợp được danh sách này. Sự khác biệt giữa việc đọc từ sách và các tại liệu trên internet chính là sự phân mảnh không hệ thống của các thông tin tràn lan trên internet. Những quyển sách sẽ chính là nơi giúp bạn tổng hợp kiến thức lại một cách hệ thống nhất.

1) The C++ Programming Language, 4th Edition by Stroustrup

1

Quyển sách C++ Programming Language là một trong những sách hướng dẫn được sử dụng rộng rãi và tin dùng nhất. Cuốn này có cập nhật đầu đủ phần update chuẩn cho C++11 và C++14. Tác giả cũng giải thích các chuẩn thư viện của C++11, các kỹ thuật thiết kế chính. Và nó còn nói về nhiều cách cải thiện hiệu suất, sự ổn định và rõ ràng. Quyển sách này yêu cầu một số kiến thức cơ bản của lập trình, đây là quyển sách phù hợp cho những ai đang nghiên cứu C++ một cách nghiêm túc.

Trang của tác giả: http://www.stroustrup.com/4th.html

2) Exceptional C++: 47 Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions and More Exceptional C++: 40 New Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions by Herb Sutter

2

Exceptional C++ giải thích cặn kẻ các ý tưởng dùng nhiều loại giải pháp khác nhau đến cùng một vấn đề phức tạp. Nó giải thích bằng cách dùng nhiều loại tiếp cận khác nhau và hướng đến các giải pháp phù hợp. Hầu hết mọi vấn đề và giải pháp được chọn lọc từ những chuyên gia hàng đầu về C++. Sách còn giải thích nhiều về template programming, exceptions, multithreaded environment programming. memory management và optimization trong C++.

Trang của tác giả: http://herbsutter.com http://www.gotw.ca

3) Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied 1st Edition by Andrei Alexandrescu

3

Modern C++ design giải thích các về các design pattern, generic programming với nhiều ứng dụng thực tiễn. Điều này giúp cho việc xây dựng sự linh động, cũng như khả năng tái sử dụng của các thành phần cấu thành của phần mềm. Andrei miêu tả chi tiết những kỹ thuật C++ và những đặc điểm có thể dùng để xây dựng các ứng dụng thực tiễn hơn.

Trang của tác giả: http://erdani.com

4) C++ Coding Standards: 101 Rules, Guidelines, and Best Practices 1st Edition by Andrei Alexandrescu

4

Quyển C++ coding standard cho các bạn những hướng dẫn rất giá trị, nhằm tập luyện và hướng đến những giải pháp tốt hơn cho industrial-software C++ code. Mỗi item được giải thích bằng tittle, tóm tắt, thảo luận và đưa ra những ví dụ dẫn chứng. Đọc giả có thể đọc những chủ đề cụ thể mà không cần phải đọc từ phần đọc từ đầu cho đến cuối. Tuy không cập nhật C++ 11 hay C++14 standard nhưng quyển sách vẫn giành được giải Jolt Productivity tại Software Development Conference năm 2005.

Trang của tác giả: http://erdani.com

5) Effective Modern C++: 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14 by Scott Meyers

5

Quyển Effective Modern C++ giải thích những bài tập hay nhất trong C++11 và C++14. Quyển sách này nói về nhiều chủ đề khác nhau giải thích một cách chính xác và hiểu quả cách dùng lambda expression. Thử thách cho người đọc chính là ứng dụng giữa lý thuyết và thực tế, nếu theo dõi kỹ các hướng dẫn đây sẽ không phải là một vấn đề quá khó.

 

Trang của tác giả: http://www.aristeia.com

6) C++ Primer (5th Edition) 5th Edition by Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Barbara E. Moo

6

C++ Primer fifth edition nâng cấp với C++ 11 standard. Nó giới thiệu nhiều kiến thức cốt lõi của C++ và các thư viện template chuẩn. Nó còn giúp học thông qua nhiều ví dụ thực tiễn đằng sau khối kiến thức khổng lồ ấy. Nếu lập trình viên muốn học thêm những kiến thức nâng cao của C++. Họ có thể chọn C++ primer hoặc là “The C++ Programming Language, 4th Edition by Stroustrup” book.

Trang của tác giả: http://blogs.msdn.com/b/slippman

7) Accelerated C++: Practical Programming by Example byAndrew Koenig

7

Accelerated C++ giúp người học có thể sử dụng C++ tốt và hiệu quả hơn. Những khải niệm về quản lý bộ nhớ, exception và template lập trình đều được đề cập cụ thể. Accelerated C++ cũng giải thích rất cặn kẽ những khái niệm từ cơ bản đến nâng cao như polymorphism, virtual functions, quyển này không cập nhật C++11 standard.

Trang của tác giả: https://chessprogramming.wikispaces.com/Andrew+Koenig

8) The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference (2nd Edition) 2nd Edition by Nicolai M. Josuttis

8

Quyển C++ Standard Library: A Tutorial and Reference, Second Edition miêu tả chi tiết các tài liệu cho từng thư viện component bao gồm cả phần giới thiệu khá mạch lạc các tài liệu của những khái niệm phức tạp. Đây chắc chắn sẽ là một quyển sách cần thiết cho những ai yêu thích ngôn ngữ này.

Trang của tác giả: http://www.josuttis.com/libbook

9) Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs (3rd Edition) 3rd Edition by Scott Meyers

9

Quyển Effective C++ giải thích khá cặn kẻ các yếu tố quan trọng cho lập trình C++. Tuy nhiên nó sẽ không giải thích các yếu tố căn bản của ngôn này. Mỗi item sẽ nêu ra vấn đề và source code cho cách giải quyết ấy. Lập trình viên có thể đọc bất kỳ chủ đề nào trong sách.

Trang của tác giả: http://www.aristeia.com

10) Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd Edition) by Bjarne Stroustrup

10

Bjarne Stroustrup là một nhà thiết kế cho C++. Quyển sách lý giải những khái niệm căn bản về lập trình cũng như cập nhật những kiến thức mới về C++ 11 và C++ 14. Nó còn giải thích nhiều lý thuyết thực hành cốt lõi của ngôn ngữ hướng đối tượng.

Trang của tác giả: http://www.stroustrup.com/programming.html

Topdev via Careerdrill

CHIA SẺ