10 năm tiến hóa của một lập trình viên

8853
10 năm tiến hoá của lập trình viên
  Bắt đầu con đường trở thành nhà khoa học dữ liệu từ con số 0
  Một lập trình viên vừa giải quyết một câu đố mã hóa bị lãng quên có tuổi đời đến 20 năm

Năm đầu tiên:

Năm thứ 2:

Năm thứ 3:

Năm thứ 5:

Năm thứ 10:

Techtalk via Medium

  Nâng cao, Phát triển sự nghiệp của bạn trong kiểm thử phần mềm
  Nhật Bản - Điểm khởi đầu sự nghiệp đáng mơ ước
CHIA SẺ